Kutyakozmetikus MESTER

Kutyakozmetikus MESTER képzés

A mester képzés és vizsgáztatás célja

A szakmáját jól ismerő és azt a gyakorlatban alkalmazó szakember tevékenysége magasabb szinten történő végzése érdekében olyan kompetenciákat sajátít el, ismereteket szerez, jártasságokra és készségekre tesz szert, amelyek által a mester a kutyakozmetika területén vállalkozni tud, szakmai tanácsadásra képes. A vállalkozást meg tudja tervezni, be tudja indítani, és azt folyamatosan működtetni és fejleszteni képes.

Pedagógiai és pszichológiai ismeretei alapján fel tudja vállalni a tanulók gyakorlati képzését, valamint partnereivel és beosztottjaival megfelelően tud kommunikálni.

Munkáját a munkabiztonsági, állatvédelmi, állat-egészségügyi, baleset-, tűz- és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi, valamint eleget tud tenni a tulajdonosi és a társadalmi elvárásoknak.

A mestervizsgára való jelentkezés feltételei:

A mestervizsgához szükséges alap-szakképesítések adatai:

A szakma (képesítés) megnevezése Azonosító száma
Kutyakozmetikus 53 1 5319 0630 03

31 7899 01

51 621 02 0010 51 03

32 621 01

 

A felsorolt szakképesítéseken kívül más szakirányú szakmai végzettség esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szakképzési Területe dönt a szakképesítés elfogadásáról.

A mestervizsga előfeltételeként meghatározott szakmai gyakorlati idő:

– szakirányú szakmunkás bizonyítvány esetén legalább 5 év

A vizsgára jelentkezéshez a szakképesítés és a gyakorlati idő  együttes megléte szükséges.

Az előírt szakmai gyakorlatot a mestervizsgát szervező Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága a bemutatott, jelentkezéshez csatolt dokumentumok alapján fogadja el.

A mester munkaterülete, a szakmához kapcsolódó tevékenységi körök:

A kutyakozmetikus mester önállóan (korszerű eszközök, anyagok, gépek, berendezések használatával) tervezi, szervezi, irányítja és elvégzi a vállalt vagy rábízott feladatokat, illetve tevékenységeket. Tevékenységét a munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával és a hatósági előírások érvényesítése mellett végzi.

A mestertanfolyam moduljai:

Szakmai gyakorlat:

– A kutya szakszerű általános ápolása (fésülés, nyírás, trimmelés, fürdetés, szárítás, fazonkialakítás), speciális kozmetikai ápolása (tenyészszemlére, kiállításra történő felkészítés) és a higiéniai feladatok

– Az általános és speciális kozmetikai tevékenységeknél használatos eszközök szakszerű használata

– Eszköztisztítás, karbantartás, tárolás, nyilvántartás

– Kutyakozmetikában használt anyagok beszerzése

– Kutyakozmetikai eszköz beszerzése, karbantartása

– Kutyakozmetikus tevékenység végzésére alkalmas műhely (szalon) működtetése

– Kutyakozmetikus tevékenység végzésére alkalmas berendezések működtetése

– Rövid-, félhosszú és hosszú szőrű kutyafajták kozmetikája

– Nyírós és trimmelős kutyafajták kozmetikája

– Nemezes szőrzetű kutyafajták kozmetikája

– Az állatok egyéb ápolási feladatai

– Kutyakozmetikusra vonatkozó higiéniai, állategészségügyi, állatvédelmi, állatjólléti, baleset- és

környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása

– Szaktanácsadás a kutya tartására és emberrel való kapcsolatára vonatkozó kérdésekben

– Kommunikáció az ügyféllel

Szakmai elmélet:

– A kutya szervezetének anatómiai felépítése, a szervek és szervrendszerek működése

– Testtájékok

– A kutya érzékszervei, érzékelése

– Az egészséges és beteg állat jellemzői, életjelenségei

– Gyakoribb kutyabetegségek, azok kórképei és a megelőzés lehetőségei

– A kutya külső és belső parazitái és az ellenük való védekezés lehetőségei

– Tenyésztési alapfogalmak és eljárások

– A kültakaró felépítése és ápolása

– fajtacsoportok, kutyafajták és szőrzetük

– Kozmetikai műveleteke és technikák, illetve azok technológiai szabályai

– Egyéb ápolási feladatoka

– A kutyakozmetikában alkalmazott eszközök, szerszámok és anyagok

– A fertőtlenítés szerepe és alkalmazásának módjai

– A kutyák kommunikációja és a kutyákkal való bánásmód szabályai

– Kiállítási és a küllemtani alapfogalmak

– A kommunikáció fogalma és konfliktuskezelés lehetőségei, módjai

– A munkáltató és munkavállaló munkavédelmi feladatai, a baleset-elhárítás lehetőségei, a vegyszerek

kezelésére és tárolására vonatkozó előírások

– Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai

– A tűzvédelem fogalma és a tűzvédelmi szabályok

Pedagógiai ismeretek:

-­‐ munkaszervezés, munkatársak irányítása, ellenőrzése

-­‐ a szakmai fogások, technológiai, technikai megoldások gyakorlati oktatása

-­‐ a tanulók felkészítése a szakmai vizsgára

A gyakorlati oktatást is végző mester szakmai munkájában a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, a képzési célok elérését elősegítő módszereket és eszközöket alkalmaz, az elért eredményeket pedig reálisan értékeli, amelyek az adott szakmai területen a munkaerő-utánpótlás színvonalas képzéséhez nélkülözhetetlen.

Vállalkozási ismeretek:

-­‐ piackutatás, tervezés

-­‐ vállalkozás elindítása, működtetése

-­‐ pénzügyi tervezés, gazdálkodás

-­‐ anyagbeszerzés, készletezés és szolgáltatás

-­‐ marketing tevékenység

A mester tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, a vállalkozások piaci környezetével, szakmájának gyakorlása során alkalmazza jogi, marketing, adózási, pénzügyi és számviteli ismereteit, érti a gazdaság működési elvét.

 

A mestervizsga részei:

Írásbeli vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység

Képzési költségek:

Tanfolyam díja: 195 000.-Ft

Vizsga díja: 45 000.-Ft

Az összeg 4 részletben fizethető

Minden mestervizsgára jelentkező kutyakozmetikust szeretettel várunk!